Instal·lació. Fotografia d’Enric Bruguera. Text de Josep Pla.

Imatge de Jaume Ferrer Massanet (Arxiu Municipal de Palafrugell)